Gheorghe Tarna

 • Thinking of Mark Rothko; oil on canvas, 140x140cm; 2018

  Thinking of Mark Rothko

  Oil on canvas

  €3,300

  140 x 140 cm

 • The flight of Mark Rothko, oil on canvas, 60x60cm; 2017

  The flight of Mark Rothko

  Oil on canvas

  €1,300

  60 x 60 cm

 • Letter from Maleivici, oil on canvas; 120x120cm; 2017

  Letter from Maleivici

  Oil on canvas

  €2,500

  120 x 120 cm

 • Horizon; oil on canvas, 40x50cm, 2017

  Horizon

  Oil on canvas

  €1,000

  40 x 50 cm

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon